Boekbespreking – Grote vragen over fijnstof

Wim van Hees en Dirk Avonts. Uitg. Polis, Antwerpen, 2018 : 256 blz. Prijs 19,88 €. ISBN 9789463102886.

Actuele wetenschappelijke stand van zaken. Elk aspect wordt behandeld. Door drijvende kracht achter Ademloos en  prof.expert milieugezondheidskunde, oudlid van Natuur 2000. Luchtvervuiling kost ons in dit vuilste stuk van Europa gemiddeld 9 maanden van ons leven !