Boekbespreking – Investeer in Doel 5: Naar een sociaal rechtvaardige en klimaatpositieve energietransitie

Marc Alexander (red.). Uitg. 11 maartbeweging en Mammoet, imprint van uitgeverij EPO vzw, Berchem, 2021 : 174 blz. Prijs 15 €. ISBN 978 94 6267 298 7.
Dit boek doet een poging om klimaatactivisten, tegenstanders van kernenergie en werknemers van de kerncentrales en hun vakbonden te verbinden, met als uitgangspunt een duurzame toekomst voor Doel. Volgens de auteurs is kernenergie dan wel klimaatonvriendelijk, duur, onbetrouwbaar, onveilig en proliferatie/terreur- gevoelig, toch is het een site met belangrijk te hergebruiken installaties, aangevuld met nieuwe investeringen in maximaal circulaire, hernieuwbare en klimaatpositieve productie, met daarnaast een tak die het nucleair passief beheert. Dat zou ook een langlopende toekomst voor de huidige werknemers verzekeren. Ooit wou men een vijfde kernreactor bouwen in Doel. Dat wil de 11maart-beweging uitdrukkelijk niet. Op 11 maart 2011 vond de ramp van Fukushima plaats. Mensen uit vakbonden en milieuorganisaties uit het Antwerpse vormden de 11 maart beweging om een Fukushima aan de Schelde te voorkomen. Ze pleiten voor een sociaal investeringsplan. Doel 5 moet een energiesite worden van de toekomst zonder nucleaire en fossiele energie maar met de nodige klimaatpositiviteit. De site zou groene energie aan de industriële bedrijven in de Antwerpse haven leveren. Het bestaand personeel van de kerncentrales krijgt een omscholing daarvoor. Het zorgt ook voor de afbraak van de oude kernrectoren, en het beheer van het bovengronds gestockeerd afval. De 11 maart-beweging haalt haar inspiratie in Californië. Daar hebben via overleg directie, vakbonden, middenveld en overheden een nucleaire centrale omgevormd tot een duurzame energiecentrale.