Nieuws

Boekbespreking – Investeer in Doel 5: Naar een sociaal rechtvaardige en klimaatpositieve energietransitie

Marc Alexander (red.). Uitg. 11 maartbeweging en Mammoet, imprint van uitgeverij EPO vzw, Berchem, 2021 : 174 blz. Prijs 15 €. ISBN 978 94 6267 298 7.
Dit boek doet een poging om klimaatactivisten, tegenstanders van kernenergie en werknemers van de kerncentrales en hun vakbonden te verbinden, met als uitgangspunt een duurzame toekomst voor Doel. Volgens de auteurs is kernenergie dan wel klimaatonvriendelijk, duur, onbetrouwbaar, onveilig en proliferatie/terreur- gevoelig, toch is het een site met belangrijk te hergebruiken installaties, aangevuld met nieuwe investeringen in maximaal circulaire, hernieuwbare en klimaatpositieve productie, met daarnaast een tak die het nucleair passief beheert. Dat zou ook een langlopende toekomst voor de huidige werknemers verzekeren. Ooit wou men een vijfde kernreactor bouwen in Doel. Dat wil de 11maart-beweging uitdrukkelijk niet. Op 11 maart 2011 vond de ramp van Fukushima plaats. Mensen uit vakbonden en milieuorganisaties uit het Antwerpse vormden de 11 maart beweging om een Fukushima aan de Schelde te voorkomen. Ze pleiten voor een sociaal investeringsplan. Doel 5 moet een energiesite worden van de toekomst zonder nucleaire en fossiele energie maar met de nodige klimaatpositiviteit. De site zou groene energie aan de industriële bedrijven in de Antwerpse haven leveren. Het bestaand personeel van de kerncentrales krijgt een omscholing daarvoor. Het zorgt ook voor de afbraak van de oude kernrectoren, en het beheer van het bovengronds gestockeerd afval. De 11 maart-beweging haalt haar inspiratie in Californië. Daar hebben via overleg directie, vakbonden, middenveld en overheden een nucleaire centrale omgevormd tot een duurzame energiecentrale.

Ongezien front van Belgische organisaties roept op tot strijd voor biodiversiteit

Campagne “Red de biodiversiteit, samen en nu!” uit de startblokken

10 miljoen redenen om de biodiversiteit te redden

“Biodiversiteit” is een ingewikkeld woord, maar het staat voor iets geweldig moois: de fantastische verscheidenheid van al het leven op onze aardbol, van de microscopisch kleine algen tot de walvissen en olifanten. Biodiversiteit is meer dan de som van alle dieren, planten, paddenstoelen en micro-organismen samen: ze omvat eveneens hun genen en de ecosystemen waarin deze soorten leven.

Wetenschappers schatten dat er tot 10 miljoen verschillende soorten op aarde leven. Daarvan telt ons kleine landje er wellicht zo’n 55.000, waarvan intussen 36.300 soorten waargenomen zijn. Met andere woorden: zelfs op onze eigen vierkante zakdoek vallen nog veel onontdekte planten en dieren te ontdekken!

Zonder biodiversiteit zat jij dit artikel niet te lezen

De huidige biodiversiteit is het resultaat van meer dan 3,5 miljard jaar evolutie. De unieke verscheidenheid is essentieel voor ons overleven en welzijn. Zonder biodiversiteit zijn er ook geen levensnoodzakelijke producten zoals voedsel, geneesmiddelen, bouwmaterialen en kledingvezels. Sterker nog: gezonde ecosystemen bewijzen nog tal van andere diensten. Denk maar aan het zuiveren van water en lucht, de productie van zuurstof, het vruchtbaar maken van de bodem, de bestuiving van bloemen voor fruit, groenten, koffie en chocolade.

Daar blijft het niet bij. Biodiversiteit speelt eveneens een sleutelrol in tal van sectoren zoals landbouw, visserij, toerisme, industrie, bouw, onderwijs, wetenschap, cultuur en sport. De natuur als grootste werkgever ter wereld, zeg maar. En laat ons ook niet vergeten hoeveel schoonheid de biodiversiteit ons schenkt. Dichters ontroerd door een zonsondergang, schilders geïnspireerd door een landschap – de natuur zorgt voor verwondering, inspiratie en ontspanning.

Leggen we dat nu allemaal in de weegschaal?

Zonder biodiversiteit is er geen leven op aarde. Toch zijn we volop bezig om de tak door te zagen waarop we allemaal zitten. De biodiversiteit gaat met rasse schreden achteruit, en dus ook de vruchten die we ervan plukken. De luchtkwaliteit gaat achteruit. Voedingsmiddelen worden schaarser en duurder. Nieuwe ziektes en epidemieën duiken op. Zoals corona, inderdaad.

Mensen moeten beseffen dat biodiversiteit levensbelangrijk is. En vooral: dat er werk aan de winkel is. Het tij keren kan door onze dagdagelijkse keuzes om te gooien. Door duurzaam te leven in respect voor de natuur. En het goede nieuws is: zo moeilijk is dat niet. Want je krijgt een bijzonder steuntje in de rug.

Heel het land staat achter jou.


De wereld redden lukt niet op je eentje. Daarom krijg je de steun van het allergrootste front ooit van Belgische organisaties. Musea, dieren- en plantentuinen, universiteiten, NGO’s, federale, regionale, lokale overheden en tal van andere organisaties vragen unaniem en dringend actie voor biodiversiteit. Zij verenigden zich in de beweging “Samen voor Biodiversiteit”. Op hun website lees je heel wat interessante informatie. Je vindt er ook concrete acties op maat van jezelf of je vereniging, waarmee je echt het verschil kan maken. De planeet dankt jou alvast van harte.

Ook MICJ doet mee.

MICJ beseft hoe belangrijk een ecosysteem is dat bruist, zoemt, fladdert en kwaakt van het leven. Daarom ondersteunen wij deze actie ten volle.

Eén adres om de biodiversiteit te redden: www.samenvoorbiodiversiteit.be

  • download posters met het themabeeld van de campagne
  • verspreid het themabeeld via jouw social media met #samenvoorbiodiversiteit
  • deel het animatiefilmpje
  • en vooral: maak ook je familie, vrienden, collega’s, vereniging en gemeente bewust van het belang van biodiversiteit.

Basisprincipes van de beweging “Samen voor Biodiversiteit”

  • Biodiversiteit is het geheel van alle leven op aarde.
  • Biodiversiteit is cruciaal voor het overleven en welzijn van de huidige en toekomstige generaties mensen.
  • Biodiversiteit staat onder druk.
  • Actie voor biodiversiteit is dringend nodig en op grotere schaal.
  • Iedereen is aan zet om aan de slag te gaan voor biodiversiteit.

Wil je meer weten over de campagne “Red de biodiversiteit, samen en nu”?

Contacteer Marc Peeters, expert biodiversiteit van het Museum voor Natuurwetenschappen:

marc.peeters@naturalsciences.be

Verminder je blootstelling aan schadelijke stoffen

In opdracht van het Steunpunt Milieu en Gezondheid onderzocht het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) meer dan 70 milieuvervuilende stoffen in bloed- en urinestalen van 428 jongeren verspreid over Vlaanderen. Het onderzoek toont aan dat er een dalende blootstelling is aan bepaalde milieuvervuilende stoffen, maar er werden ook nieuwe stoffen aangetroffen waarvan de schadelijke effecten nog niet goed gekend zijn. Voorzichtigheid is dus belangrijk. De experten van o.a. PIH, UA en VITO stelden daarom ook een brochure samen met tips voor de deelnemers en voor geïnteresseerden om blootstelling aan schadelijke stoffen te verminderen.

10 tips om de blootstelling van schadelijke stoffen te verminderen.

·         Tip1 : Was regelmatig en goed je handen, zeker vóór het eten, na het buiten spelen en na het werken in de tuin. Gebruik bij het wassen niet te vaak zeep. Zeep zorgt ervoor dat de beschermende opperhuid verloren gaat, met als gevolg dat allergenen en sommige chemische stoffen makkelijker de huid kunnen binnendringen.

·         Tip 2: Spoel ongekookte rijst grondig tot het water helder is. Kook de rijst in voldoende water (verhouding 1:6). Dit vermindert het gehalte aan arseen

·         Tip 3: Laat voorwerpen van kristal voor het eerste gebruik zeker 24 uur weken in azijn en spoel ze daarna goed af. Dit verminder het gehalte aan lood.

·         Tip 4:  Verwijder het vel of vette delen van vlees of vis en bak vetrijke voedsel op een rooster. Zo verminder je de persistente organochloor pulluenten zoals PCB’s.

·         Tip 5: Verwarm eten of drinken in glazen of porseleinen kommen in de microgolfoven en niet in plastic bakjes. Bewaar restjes eten in glazen of porseleinen bakjes om de opname van plastic componenten te verminderen. Dit vermindert de opname van plastic componenten in het lichaam.

·         Tip 6: Ventileer je huis zo veel mogelijk en gedurende meerdere dagen of weken wanneer je nieuw meubilair of elektronica hebt aangekocht. Zo vermindert de opname van plastic componenten in het lichaam.

·         Tip 7: Vermijd complexe, gekleurde en geparfumeerde verzorgingsproducten. Kies voor eenvoudige producten met minder additieven, kleurstoffen, bewaarmiddelen, … Zo verminder je de opname van ftalaten.

·         Tip 8: Was beddengoed, kleding en handdoeken voor het eerste gebruik. Zo verminder je de opname van gebromeerde vlamvertragers en plastic componenten zoals ftalaten.

·         Tip 9: Beperk voedsel uit blik. De coating aan de binnenkant van conservenblikken bevat vaak bisfenol A.

·         Tip 10:  In geval van een luizenprobleem: vermijd het gebruik van antiluizenproducten op basis van synthetische pyrethroïden (vb.permethrine) en organofostaat pesticiden (vb. malathion). Pas de natkam-methode toe om luizen uit te roeien.

Voor inlichtingen en tips kan je terecht op de website www.milieu-en-gezondheid.be. Ook het uitgebreide rapport staat op de site.

Boekbespreking – De Onbewoonbare Aarde

David Wallace-Wells. De Onbewoonbare Aarde.
Uitg. De Bezige Bij, Amsterdam, 2019 : 363 blz. Prijs 22.99 € ISBN 9789403148601.
Het is veel erger dan we denken. We gaan naar een planeet die instabieler en onaangenamer wordt dan de mensheid ooit zag. Er zijn grote misverstanden. De snelheid waarmee de klimaatverandering zich voltrekt. De omvang ervan. De hevigheid. Als je kijkt naar de snelheid van onze reactie, dan gaat het zeker niet bij 2 graden, blijven. W.W. gaat in op de scenario’s tussen 2 en 4 graden. Stukken van de aarde worden zo heet dat ze in 2050 praktisch onleefbaar zijn.Er worden 200 miljoen of veel meer klimaatvluchtelingen verwacht. Wat gedaan ? Alleen immense, collectieve actie kan nog enige uitkomst bieden. Maar zijn de politiekers daartoe in staat ? Vele wetenschappers hebben angst…

De trukendoos van de klimaatontkenner

Nu het klimaatprotest duidelijk in de lift zit, niet alleen hier maar ook in het buitenland, worden ook de pogingen om de inzet van het protest te minimaliseren verder opgedreven. Op vele manieren wordt de ernst van de klimaatverandering en de oorzaken ervan geminimaliseerd. Het is daarom maar al te belangrijk om te weten welke technieken er aangewend worden door lobbygroepen, opiniemakers, politici of journalisten om het klimaat vooral niet ernstig te nemen. Vandaar een klein overzicht van de trukendoos van de klimaatontkenner.

1. Het betwisten of ontkennen van de menselijke factor in de opwarming van het klimaat

Dit is ongetwijfeld één van de meest populaire technieken die aangewend wordt om twijfel te zaaien. Er wordt niet ontkend dat er klimaatverandering is, maar het menselijk aandeel erin wordt wel betwist of geminimaliseerd. Rik Torfs deed het bijvoorbeeld in De Afspraak. Hij beweerde dat er nog veel bijkomend onderzoek nodig was om het menselijke aandeel in de klimaatopwarming aan te tonen. Jean-Marie Dedecker betwistte zelfs, eveneens in De Afspraak, of mensen sowieso een aandeel hadden in de opwarming.

Voor alle duidelijkheid: het klimaat is sinds het ontstaan van deze planeet al aan veranderingen onderhevig. Maar het valt op geen enkele manier te ontkennen dat de huidige opwarming van het klimaat een rechtstreeks gevolg is van menselijk handelen. In haar vijfde rapport schreef het IPCC dat het “extreem waarschijnlijk” is dat meer dan de helft van de vastgestelde temperatuurstijgingen tussen 1951 en 2010 het gevolg was van menselijke activiteit. Met die “extreem waarschijnlijk” bedoelt het IPCC een waarschijnlijkheid tussen de 95 en 100 procent.

Daaraan moet toegevoegd worden dat de conclusies van het IPCC doorgaans erg voorzichtig zijn. De verklaring dat meer dan de helft van vastgestelde temperaturen het gevolg was van menselijk handelen, wordt door andere rapporten betwist. Het US Fourth National Climate Assessment stelt bijvoorbeeld dat minstens 93 procent van de vastgestelde temperatuurstijgingen het gevolg is van menselijk handelen.

Het menselijke aandeel in de opwarming staat dus zonder meer vast. Er kan hoogstens gediscussieerd worden over enkele spreekwoordelijke punten en komma’s van de grootte van dat aandeel. Maar die punten en komma’s tot centrale inzet van een debat over de menselijke verantwoordelijkheid maken, is nonsens. Het dient enkel om twijfel te zaaien.

2. Beschuldigingen van ‘klimaatalarmisme’, ‘klimaatreligie’ of een ‘gebrek aan debat’

Wanneer klimaatontkenners geconfronteerd worden met de onwetenschappelijkheid van hun stellingen, gooien ze het meestal over een andere boeg. Wie waarschuwt voor klimaatverandering wordt weggezet als ‘alarmistisch’ of als iemand die aanhanger is van de ‘klimaatreligie’. Het is een handige omkering waarbij de beschuldigde, die het wetenschappelijke gelijk aan haar kant heeft, plots weer moet bewijzen dat ze niet ‘religieus’ of ‘alarmistisch’ is en dus wél wetenschappelijk of goed geïnformeerd is. Met andere woorden, het is ook een manier om wetenschappelijkheid van conclusies of prognoses te betwisten en te ontkennen.

Klimaatactivisten beschuldigen van religieus denken of alarmisme is vrij gelijkaardig met de manier waarop sociale activisten worden weggezet als ‘social justice warriors’, ‘gutmenschen’ of ‘politiek correcten’. Het zijn benamingen die dienen om de inzet van mensen in diskrediet te brengen en hen in het defensief te dwingen. Het is vooral een poging om een rookgordijn van discussies op te trekken rond de eigenlijke inzet van verschillende vormen van sociale strijd.

Het verwijt dat klimaatactivisten geen ‘debat’ willen, komt sterk overeen met de beschuldigingen van alarmisme of klimaatreligie. Alleen gaat het hier niet zozeer om het betwisten van de wetenschappelijkheid of kennis van klimaatactivisten, maar wel om hun democratische ingesteldheid. De discussie niet aangaan met stellingen die pertinent onjuist zijn of met personen die de bedoeling hebben om de inzet van activisten te delegitimeren wordt afgeschilderd als een grote democratische onrechtvaardigheid.

Maar wie heeft eigenlijk ooit gezegd dat democratie de verplichting inhoudt om met iedereen in debat te gaan? Het is ook een democratisch recht om een debat te weigeren wanneer dat als onzinnig of als tijdsverlies kan bestempeld worden. De vrijheid om een mening te uiten staat niet gelijk aan de plicht om ieder debat als evenwaardig te bestempelen. Bovendien is de paradox vaak dat zij die verkondigen dat er geen debat mogelijk is, dat vaak doen op platforms met een publiek bereik waar de doorsnee burger slechts kan van dromen.

3. De reductie tot individuele morele verantwoordelijkheid

Een andere klassieker: het recht om te spreken over het klimaat koppelen aan de standvastigheid van het eigen gedrag. Wie het klimaatactivisme niet genegen is, zal doorgaans op iedere mogelijke manier proberen aan te tonen dat klimaatactivisten zelf ook bijdragen tot de vervuiling. In de week na de eerste klimaatbetoging werden de sociale media van Anuna De Wever, initiatiefneemster van het protest, duchtig uitgeplozen. Toen er op foto’s werd gestoten van vliegvakanties, bewees dat volgens sommigen dat Anuna weinig recht van spreken had over het klimaat.

Daartegenover kan het feit geplaatst worden dat slechts 100 bedrijven verantwoordelijk zijn voor 71 procent van de globale uitstoot. Klimaatverandering is dus vooral het gevolg van het niet beteugelen van grote bedrijven en overheden. Uiteraard is individueel gedrag belangrijk, maar denken dat je op die manier klimaatverandering zal kunnen tegengaan is nonsens. Echt snel effect kan je bereiken door politiek te handelen, overheden en bedrijven te dwingen om een degelijk klimaatbeleid uit te stippelen. En dat is exact wat scholieren in België en elders willen afdwingen.

4. Toevlucht nemen tot een naïef vooruitgangsoptimisme

Zij die klimaatactivisten beschuldigen van alarmisme zullen vaak ook beweren dat het hartstikke goed gaat met de wereld. Allerhande statistieken worden er dan bij gesleurd om te tonen dat de mens er enorm is op vooruitgegaan en dat we eigenlijk in de best mogelijke aller werelden leven. Het is een andere manier om de sfeer van urgentie te breken, mensen te sussen met de gedachte dat het allemaal wel zo’n vaart niet zal lopen.

Maar zelfs als je de gedachte aanvaardt dat de mensheid inderdaad veel vooruitgang heeft gekend de voorbije eeuwen (al blijft het de vraag of de vruchten van die vooruitgang wel zo eerlijk verdeeld zijn), zegt dit helemaal niks over de toekomst. Het punt is nu net dat de manier waarop we die vooruitgang gecreëerd hebben veel te belastend is voor de ecologische draagkracht van deze aarde, en dat er dus op radicaal andere wijzen zal moeten geconsumeerd en geproduceerd worden. Daarover gaat het.

Als vooruitgangsoptimisten al zover geraken om dat te beseffen, zullen ze er vervolgens op wijzen dat de mens een creatief en inventief wezen is. En dat ook voor de klimaatverandering wel technologische oplossingen kunnen bedacht worden. Vertrouw op wetenschap en technologie, alles komt dan wel min of meer goed, zo luidt de boodschap. Maar dat is natuurlijk ook een vorm van ontkenning, of miskenning van de aard en de ernst van het probleem waar we voor staan en de oplossingen die nodig zijn.

5. Te pas en ten onpas het debat over kernenergie op tafel gooien

Kernenergie lijkt wel de nieuwe heilige graal te zijn die eeuwige voortzetting van ons huidige consumptie- en productiepatroon waarborgt. Althans als we stemmen als Maarten Boudry of voormannen van neofascistische clubjes mogen geloven. Kernenergie zou zogezegd de enige optie zijn om de uitstoot daadwerkelijk en op een drastische wijze te verminderen.

Nu, het klopt natuurlijk dat kernenergie op vlak van CO-2 groener is dan pakweg een steenkoolcentrale, maar om zelf maar het begin van een impact te hebben op klimaatverandering moeten er wereldwijd minstens 1.000 reactoren gebouwd worden. Dat betekent dus ook een enorme toename aan nucleair, radioactief afval en tot op heden bestaat er geen gepaste methode om dat afval te bergen. Bovendien is kernenergie bijzonder duur en weinig aantrekkelijk voor investeerders en neemt de bouw ervan heel wat tijd in beslag. Tegen dat 1.000 nieuwe centrales operationeel zijn bovenop het bestaande aantal, zitten we makkelijk twintig jaar verder.

Maar het belang van kernenergie wordt ook systematisch overschat. Kernenergie dient in de eerste plaats om elektriciteit op te wekken, maar slechts dertig procent van de uitstoot is te wijten aan electriciteitsproductie. Zelfs al moest je dus alle elektriciteit op nucleaire wijze opwekken – wat gezien de investeringen die dat vergt heel onrealistisch is – dan zou je nog steeds met een joekel van een probleem zitten. Het debat herleiden tot de reïntroductie van kernenergie, is daarom intellectueel gezien oneerlijk. Het dient vooral de agenda van de nucleaire lobby en zorgt ervoor dat we het niet hebben over andere en betere oplossingen.

6. “Jullie zijn zo jong en onbezonnen”

Als alle andere middelen uitgeput zijn, dan wordt het paternalisme bovengehaald. In de reacties op stakende scholieren werd er niet nagelaten om te hameren op het feit dat de scholieren te jong zijn om echt te snappen wat er aan de hand is, dat ze ongeïnformeerd zijn en beter nog wat studeren. Het is een vreemde paradox. Net nu er duizenden jongeren zijn uitdrukking geven aan een maatschappelijke bezorgdheid, een duidelijk engagement opnemen op basis van wetenschappelijk werk dan worden ze teruggefloten. Alsof je eerst een hooggediplomeerde expert moet zijn in materie om je stem erover te mogen uiten. Wie denkt dat een democratie zo functioneert, droomt stiekem van autoritaire technocratie.

Bron: DeWereldMorgen.be

Boekbespreking – Grote vragen over fijnstof

Wim van Hees en Dirk Avonts. Uitg. Polis, Antwerpen, 2018 : 256 blz. Prijs 19,88 €. ISBN 9789463102886.

Actuele wetenschappelijke stand van zaken. Elk aspect wordt behandeld. Door drijvende kracht achter Ademloos en  prof.expert milieugezondheidskunde, oudlid van Natuur 2000. Luchtvervuiling kost ons in dit vuilste stuk van Europa gemiddeld 9 maanden van ons leven !

Hoe kan natuur ons gezonder maken? Meer dan 150 experts uit gezondheids- en natuursector buigen zich over deze vraag

Op donderdag 4 oktober kwamen meer dan 150 experts uit de gezondheids- en natuursector samen om te leren over de gezondheidsvoordelen van natuur en hoe deze toegepast kunnen worden in de eerstelijnszorg. Deze dag betekende meteen ook de aftrap van de leerstoel ‘Zorg en Natuurlijke Leefomgeving’, die UAntwerpen en de provincie samen opzetten. Daarin zullen ze verder onderzoek doen rond het thema.

80% van de ondervraagde Vlamingen verklaart in de enquête ‘Natuur is gezond’ van UAntwerpen en het INBO dat ze zich fitter, positiever, meer ontspannen of gelukkiger voelen nadat ze in het groen zijn geweest.

“Er zijn natuurlijk heel wat aanwijzingen dat een natuurlijke leefomgeving positieve effecten heeft op onze mentale en fysieke gezondheid”, zegt Rik Röttger gedeputeerde van Natuur en Leefmilieu. “Die aanwijzingen moeten wij als beleidsmakers gebruiken. De provincie Antwerpen neemt dan ook de tandem tussen gezonde omgeving en gezonde mensen als duidelijk vertrekpunt voor het beleid. Willen we als provincie slagvaardige gemeenten die kiezen voor groene omgevingen, dan moeten zij de juiste keuzes maken. Het is mijn overtuiging dat wie zorg draagt voor ruimte ook ruimte maakt voor zorg. De natuur maakt ons gezond, ja zelfs gelukkiger en misschien zelfs slimmer. Daarom investeert de provincie in natuur en in onderzoek naar groen en gezondheid. Want zo investeren we in het welzijn van al onze inwoners: spelende kinderen, werkende mensen op zoek naar een nieuwe adem, ouderen die graag nog hun handen vuil maken in de tuin van hun zorginstelling …”

Meer contact met de natuur kan het geheugen verbeteren en het herstel bij ziekte bevorderen

Copyright: Marc Mangelschots

Natuur op voorschrift

Een dokter zal vandaag nog niet vaak ‘meer natuur’ voorschrijven om hedendaagse gezondheidsproblemen zoals obesitas, hart- en vaatziekten, infectieziekten, allergieën, astma en stress te behandelen. In de aanloop naar het netwerkevenement voerde dr. Hans Keune (UAntwerpen) een verkennende studie uit.

“We kwamen tot de conclusie dat het potentieel enorm groot is, maar dat er vooral sprake is van een missing link op dit moment. Experts uit de natuursector hebben te weinig voeling met de gezondheidssector, en omgekeerd. Maar er is zeker een maatschappelijk draagvlak voor. We hebben nood aan bruggenbouwers en aan professionalisering en regulering. Als er kwaliteitskeurmerken en vergoedingssystemen komen, zal de link tussen natuur en gezondheid serieus genomen worden.”

Huisartsen en bedrijfsartsen kunnen een grote rol gaan spelen. Keune: “Maar dan moeten er eerst wel enkele drempels worden weggewerkt. Zo is er de enorme werk- en tijdsdruk in de eerstelijnszorg. Die maakt het voor dokters erg moeilijk om zich te verdiepen in nieuwe thema’s.”

Project ‘Licht op Groen’ en leerstoel ‘Zorg en Natuurlijke Leefomgeving’ leggen verbanden tussen gezondheid en natuur bloot

Het netwerkevent ‘Natuur op verwijzing’ is de afsluiter van het project ‘Licht op Groen’ en de start van de leerstoel ‘Zorg en Natuurlijke Leefomgeving’ die hierop verder bouwt. Met deze projecten willen de partners meer kennis over natuur & gezondheid binnenbrengen in de gezondheidspraktijk en focussen op de gezondheidswinsten van natuurlijke oplossingen.

Kan contact met de natuur positief zijn voor iemand met een depressie? Kunnen we de immuniteit van onze kinderen versterken door hen meer buiten te laten spelen? Over welke natuur gaat het? Hoe lang moet iemand in de natuur verblijven voor we de positieve effecten ervaren? … Op deze en andere vragen wil de leerstoel een antwoord bieden. Daarnaast wil de leerstoel nog een stapje verder gaan door partners uit de eerstelijnszorg met elkaar in contact te brengen rond dit thema en samen naar mogelijkheden te zoeken.

Op stap met een wandelcoach als remedie tegen een depressie? Als het van de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen afhangt, kan dat binnenkort op doktersvoorschrift.