Boeken voor Kinderen

 

Natuur

 

  • Basisnatuurboek (NJN) €9.25

Een heel knap boek dat verschillende aspekten de natuur toelicht aan de hand van knappe tekeningen, foto’s en teksten.

  • Basisnatuurboek (NJN) €9.25

Een heel knap boek dat verschillende aspekten de natuur toelicht aan de hand van knappe tekeningen, foto’s en teksten.

  • Bomen in de kijker (KNNV) €5.00

Een zeer interessant boek over bomen.

  • Haaien (Standaard Uitgeverij) €5.00
  • Jungle (Standaard Uitgeverij) €5.00
  • Rotspoel (Standaard Uitgeverij) €3.22

In dit boek worden allerlei dieren en planten uitvoerig besproken die je in rotspoelen kan vinden.

  • Weer (ooggetuigen) (Standaard Uitgeverij) €10.00
  • Werkboek: holenbroeders (IVN) €3.10

In dit werkboek vind je uitleg en een zoekkaart van allerlei vogels die in holen broeden en info over nestkasten.

  • Wilde planten natuurgids (Casterman) €9.30

Deze gids geeft je uitleg en tekeningen van de meest algemene wilde planten e enkele aktiviteiten i.v.m. planten.

  • Zeedieren natuurgids (Casterman) €9.30

Aan zee leven er allerlei organismen, van korstmossen tot zeehonden, die je in deze gids terugvindt.

  • Zoekkaart bodemdiertjes (Stichting Veldwerk) €0.87

Met deze kleurenzoekkaart kan je zeer snel de meest algemene bodemdiertjes op naam brengen.

  • Zoekkaart hommels (Stichting Veldwerk) €0.87

Deze zoekkaart in kleur helpt je om de verschillende soorten hommels die bij ons voorkomen op naam te brengen.

  • Zoekkaart paddestoelen en bodemdiertjes (Stichting Veldwerk) €0.50

Hiermee kan je een aantal bodemdieren en de meest algemene paddestoelen determineren.

  • Zoekkaart wilde planten (Stichting Veldwerk) €0.50

Met deze zoekkaart kan je snel onze meest algemene plantensoorten determineren.

  • Zoekkaart bomen en struiken in blad (Stichting Veldwerk) €0.50

Aan de hand van de bladeren kan je bomen en struiken in het bos en veld op naam brengen.

  • Zoekkaart diersporen (Stichting Veldwerk) €0.50

Van welke insekten, vogels en zoogdieren zijn deze voetsporen, uitwerpselen en/of eetsporen?

  • Zoekkaart vissen (Natuur 2000) €0.50

Op deze zoekkaart vind je de meest algemene zoetwatervissen uit onze beken terug.

  • Aan de water kant €6.00
  • Waterbeesten €3.00
  • Zoekkaart planten in en om het water €0.75
  • Zoekkaart strand – aanspoelsel €0.75
  • Wat was het avondeten €0.75
  • Zoetwaterleven natuurgids (Casterman) €9.30

Een zeer knap geïllustreerde gids voor allerlei planten en dieren die in of aan het water leven.

  • Zoogdieren natuurgids (Casterman) €9.30

In deze gids krijg je een overzicht met knappe tekeningen van alle zoogdieren die je in West-Europa kan tegenkomen.

Milieu

 

  • Bodemwerkboek (IVN) €3.15

In dit boek vind je een hele boel informatie over het ontstaan, het gebruik en de bedreigingen van onze bodem.

  • De ozonlaag (Elmar) €5.50

Als meer wil te weten komen over “het gat” , zijn oorzaken en gevolgen, dan lees je best dit boek eens.

  • Giftig afval (Rivière,voorhoeve) €5.45

Welke soorten afval zijn er en wat gebeurt ermee? Deze en andere vragen worden in dit boek beantwoord.

  • Het broeikaseffect (Elmar) €5.45

Dit boek legt je alles uit over de oorzaken, gevolgen en wat jij kan verhelpen aan het broeikaseffekt.

  • Stervende zee (Rivière, voorhoeve) €5.00

De bedreigingen van dit gebied: overbevissing, lozingen, olierampen, plunderingen van koraalriffen.

  • Verdwijnende woongebieden (Rivière, voorhoeve) €5.45

In de wereld verdwijnen voortdurend allerlei leefgebieden van planten en dieren: oceanen, bossen, rivieren en meren.

  • Zure regen (Elmar) €5.45

Dit boek maakt aan de hand van foto’s en tekeningen het ontstaan en de gevolgen van zure regen duidelijk.

  • Milieuverontreiniging €5.00
  • Zure neerslag €1.00
  • Energie crisis ? in kringloop leven €1.00