Fauna gewervelden

 

Vissen

 

  • Eikapsels van haaien en roggen (KNNV) €13.00
  • Eikapsels van de kraakbeenvissen, roggen, haaien, draakvissen (chondrichtyes) van Noord en West-Europa. €13.00
  • Nederlandse zoetwatervissen (OVB) €2.50

In dit visherkenningsgidsje vind je foto’s en uitleg over de kenmerken en verspreiding van onze piscifauna.

  • Veldgids Zeevissen (KNNV) €6.00

Amfibieën en reptielen

 

  • Bescherming van amfibieën tegen het verkeer (KNNV) €2.50

Een zeer interessant werk over wat er kan gedaan worden om amfibieën te helpen tijdens hun jaarlijkse trek.

  • Een zetje voor een overzetje (Hyla) €2.50

In deze brochure krijg je een korte schets van wat er kan gedaan worden om trekkende amfibieën te helpen.

Vogels

 

  • Birds of Europe (Eng.) (Helm) €31.25

Waarschijnlijk de beste gids. Meer dan 2500 kleurentekeningen en 600 verspreidingskaarten.

  • De fuut (KNNV) €6.62

Dit boekje is volledig gewijd aan de levenswijze van deze prachtige vogel, de fuut (Podiceps cristatus).

  • Gids voor vogelonderzoek (I en II) (Het Spectrum BV) €4.33

Voor wie zelf een vogelonderzoek wil opstarten, een zeer intruktieve gids voor de amateur-onderzoeker.

  • Handleiding veldonderzoek roofvogels (KNNV) €13.50
  • Koperwieken (KNNV) €9.91
  • Roofvogels (NJN) €3.00
  • Tirion vogelgids (Tirion Natuur) €25.00
  • Vogelgids van Europa (Tirion Natuur) €25.00
  • Vogels in de winter (KNNV) €12.50
  • Vogels onder dak (KNNV) €10.60
  • Vogels binnendijks en buitengaats (Van Holkema) €5.21

Een boek met kleurenfoto’s en zeer uitgebreide informatie over allerlei vogels die zich ophouden in onze kustgebieden.

  • Vogels van Europa (Tirion Natuur) €27.50
  • Vogels van wad en slik (Van Holkema) €5.21

Foto’s en uitleg over vogels die we kunnen tegenkomen op uitgestrekte slikvlaktes, drassige velden en modderige oevers.

  • Wintervogels (Natuurboekerij Icob De Hoeve) €6.25
  • Petersons vogelgids €33.00
  • Vogels in het stedelijk milieu €10.25
  • Met eenvoudige ingrepen naar vogels kijken in uw tuin €5.00
  • De kleinere vogelgids € 5.00
  • Vogels: observeer vogels €5.00

Zoogdieren

 

  • Braakballen pluizen (KNNV) €6.25
  • British Bats (Zoogdierenwerkgroep vd Wielewaaljongeren) €16.25
  • Deining (Greenpeace) €0.50

In deze brochure krijg je allerlei informatie over het leven in zeeën en oceanen en over walvissen.

  • Gids van de vleermuizen Europa (Tirion Natuur) €25.00
  • Tabel voor braakballenonderzoek (Bruce Coleman Books) € 2.00
  • Vleermuizenbeenbreek (Natuur 2000) € 2.50

In dit boekje vind je allerlei informatie over deze dieren: leefwijze, echolokatie, verblijfplaatsen, vampiers, …

  • Vleermuizen studiedag (Natuur 2000) €2.50
  • Wat doen we met de boommarter? (KNNV) €10.53
  • Wolvenbeenbreek (Natuur 2000) €2.50

Een themanummer over deze en andere grote roofzoogdieren in Slowakije en de rest van Europa.

  • Zoogdierenbeenbreek (Natuur 2000) €2.50
  • De das in Vlaanderen €30.00
  • Vleermuizenboek €3.00
  • Vleermuizen op zijne kop €0.50