Flora

 

Paddestoelen

 

  • De russula’s (WJA gewest Antwerpen) €0.50

Dit werkje geeft een uitgebreide uitleg over wat voor paddestoelen russula’s zijn en hoe ze leven.

  • Houtzwammentabel (Jeugdbondsuitgeverij) €6.07

Deze tabel behandelt allerlei zwammensoorten die op dood of levend hout kunnen voorkomen.

  • Paddestoelen (Rebo) €6.44

Deze gids behandelt veel van de paddestoelen uit onze streken met zeer goede tekeningen.

  • Paddestoelen en natuurbeheer (KNNV) €10.00

Korstmossen

 

  • Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen (KNNV) 188 €8.55

Lijst met de standaardplaatsen, oekologie en verspreiding van korstmossen in Nederland (ook handig voor België).

  • Veldgids korstmossen (KNNV) €15.37

Handige gids die a.h.v. foto’s een overzicht geeft van de verschillende soorten korstmossen uit onze streken.

Varens en mossen

 

  • Atlas Nederlandse levermossen (KNNV) €10.00

Dit boek geeft zeer gedetailleerde afbeeldingen en een korte beschrijving van deze plantengroep.

  • Bentische Zoetwateralgen (KNNV) €20.00
  • Bosmossen (KNNV) €8.50

In deze tabel vind je de meeste algemene lever- en bladmossoorten terug die je in of langs het bos kan tegenkomen.

  • Nederlandse bladmossen (KNNV) €37.18
  • Nederlandse levermossen en hauwmossen (KNNV) €30.00
  • Veldgids mossen (KNNV) €22.00

Hogere planten

 

  • Beknopte handleiding voor vegetatiekundig onderzoek (KNNV) €5.25

Met dit boekje in de hand kan je zelf verschillende de plantengemeenschappen in bepaalde gebieden onderzoeken.

  • Beknopt overzicht van de Nederlandse plantengemeenschappen (KNNV) €6.00

In dit werk vind je lijsten van de verbonden die planten met mekaar aangaan onder bepaalde omstandigheden.

  • Elseviers Orchideeëngids (Elsevier Nederland B.V.) €11.12

Alle orchideeën van Europa, het Middellandse-zeegebied, Klein-Azië en Noord-Afrika.

  • Geïllustreerde flora (Agora BVBA) €32.86
  • Handleiding ten behoeve van vegetatiekartering (KNNV) €5.00

Hiermee kan je zelf de plantengemeenschappen van een gebied in kaart leren brengen.

  • Knoppentabel (Jeugdbondsuitgeverij) €4.50
  • De Nederlandse breedbladige fonteinkruiden (KNNV) €9.50
  • Nieuwe bloemengids (Tirion Natuur) €20.00
  • Veldgids Nederlandse flora (KNNV) €30.00
  • Waterplanten en waterkwaliteit (KNNV) €18.00

Over waterplanten als bio-indikatoren van waterkwaliteit. Geeft uitvoerige beschrijving van leefwijzen van waterplanten.

  • lantensociologische verbonden in Nederland €5.25