Natuur en millieubehoud

 

  • Afval (Beenbreek, Natuur 2000) €2.50
  • Biodiversiteit (KNNV) €27.50
  • Chernobyl, het jaar 10 (EPO) €10.00

Wat als het bij ons gebeurt? Dit boek geeft een overzicht van de ontwikkeling van de kernindustrie en de kernrampen.

  • De Antwerpse Linkerscheldeoever, beschermd en bedreigd (Natuur 2000) €2.50
  • Informatie in woord en beeld over natuurbeheer (Moussault) €3.71

Dit werk behandelt de bedreiging van de natuur op allerlei gebieden en oplossingen voor die problemen.

  • Kernenergie (Natuur 2000) €0.50

Deze MICJ-brochure geeft een overzicht van het hoe, waarom en de nadelen van kernenergie.

  • Kernenergie aktiekrant (VAKS) €1.25

Waarom willen elektriciteitsproducenten kerncentrales en waarom wij niet? De antwoorden vind je in deze aktiekrant.

  • Kringloop van het gif (Milieudefensie) €5.58

Dit boekje beschrijft de manier waarop de industrie haar gifstoffen ook “uitvoert” naar de derde wereld.

  • Kringloop: verwerking van huisvuil (Natuur 2000) €1.61

Een zeer knappe brochure over het ontstaan , de gevolgen en de verwerking van onze afvalbergen.

  • Luchtverontreiniging (Natuur 2000) €5.25

In deze brochure krijg je meer informatie over de oorzaken en de gevolgen van luchtverontreiniging in ons land.

  • Milieuvriendelijk op kamp (Natuur 2000) €1.00
  • Natuurbescherming in aktie (WWF) €12.39

Een zeer knap boek over allerlei beschermingsakties voor bedreigde natuurgebieden, planten en dieren in de wereld.

  • Wegbermen (Natuur 2000) €1.61

Wegbermen vormen een zeer belangrijke vluchtplaats voor talrijke planten- en diersoorten.

  • Zure regen (Natuur 2000) €0.75

Deze MICJ-brochure besteed uitgebreid aandacht aan alle nefaste gevolgen van de zure regen.

  • Noordzee vervuiling een ramp €2.00
  • De aarde is een broeikast €2.50
  • Ozon €2.50
  • Op onderzoek in de natuur €16.00